Projekty

Činnost Basketbalového klubu Mohelnice je dlouhodobě podporována Národní sportovní agenturou a to pomocí dotační dotační výzvy Můj Klub.

Národní sportovní agentura

 

2021

Sportovní činnost Basketbalového klubu Mohelnice – Olomoucký kraj, dotace ve výši 10 000 Kč. Projekt má za cíl zabezpečení finančních prostředků pro sportovní využití mládeže.

olomoucký kraj

 

Program na podporu trenérů dětí a mládeže s licencí v roce 2021 - Město Mohelnice, dotace ve výši 28 000 Kč. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro poskytování dotací na podporu trenérů dětí a mládeže s licencí v roce 2021 z rozpočtu města Mohelnice sportovním organizacím, spolkům a klubům pracujícími s dětmi a mládeží, a působících na území města Mohelnice. Cílem programu je podpořit celoroční činnost trenérů s licencí u sportovních organizací, klubů a spolků působících na území města Mohelnice, které pracují s dětmi a mládeží.

Program na podporu jednorázových nebo opakujících se akcí/projektů v roce 2021 - Město Mohelnice, dotace ve výši 20 000 Kč. Tento program slouží pro stanovení podmínek pro poskytování dotací na podporu jednorázových nebo opakujících se akcí/projektů v roce 2020 z rozpočtu města Mohelnice právnickým a fyzickým osobám podnikajícím (tj. s registrací a přiděleným IČ), které provozují veřejně prospěšnou činnost na území města Mohelnice v oblasti tělovýchovy a sportu. Cílem programu je podpořit jednorázovou nebo opakující se veřejně prospěšnou akci/projekt. Akcí a projektem se rozumí, že nejde o pravidelnou činnost.

Program na podporu činnosti dětí a mládežev roce 2021 - Město Mohelnice, dotace ve výši 130 000 Kč. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro poskytování dotací na podporu činnosti dětí a mládeže v roce 2021 z rozpočtu města Mohelnice organizacím, spolkům a klubům pracujícími s dětmi a mládeží, a působících na území města Mohelnice v oblasti tělovýchova a sport. Cílem programu je podpořit celoroční činnost organizací, klubů a spolků působících na území města Mohelnice, které pracují s dětmi a mládeží.  

Město Mohelnice

 

2020

Program na podporu trenérů dětí a mládeže s licencí v roce 2020 - Město Mohelnice, dotace ve výši 18 000 Kč. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro poskytování dotací na podporu trenérů dětí a mládeže s licencí v roce 2020 z rozpočtu města Mohelnice sportovním organizacím, spolkům a klubům pracujícími s dětmi a mládeží, a působících na území města Mohelnice. Cílem programu je podpořit celoroční činnost trenérů s licencí u sportovních organizací, klubů a spolků působících na území města Mohelnice, které pracují s dětmi a mládeží.

Program na podporu jednorázových nebo opakujících se akcí/projektů v roce 2020 - Město Mohelnice, dotace ve výši 26 000 Kč. Tento program slouží pro stanovení podmínek pro poskytování dotací na podporu jednorázových nebo opakujících se akcí/projektů v roce 2020 z rozpočtu města Mohelnice právnickým a fyzickým osobám podnikajícím (tj. s registrací a přiděleným IČ), které provozují veřejně prospěšnou činnost na území města Mohelnice v oblasti tělovýchovy a sportu. Cílem programu je podpořit jednorázovou nebo opakující se veřejně prospěšnou akci/projekt. Akcí a projektem se rozumí, že nejde o pravidelnou činnost.

Program na podporu činnosti dětí a mládežev roce 2020 - Město Mohelnice, dotace ve výši 142 000 Kč. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro poskytování dotací na podporu činnosti dětí a mládeže v roce 2020 z rozpočtu města Mohelnice organizacím, spolkům a klubům pracujícími s dětmi a mládeží, a působících na území města Mohelnice v oblasti tělovýchova a sport. Cílem programu je podpořit celoroční činnost organizací, klubů a spolků působících na území města Mohelnice, které pracují s dětmi a mládeží.  

 

Město Mohelnice

 

2020 - 2022

Příměstské tábory MoheBa - Projekt se zaměřuje na podporu zaměstnanosti rodičů a osob pečujících o malé děti a osob vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené a s ní související řešení problému disproporce mezi počtem dnů dovolené rodičů a délkou letních prázdnin dětí. Příčinou problému je nesoulad mezi požadavky a očekáváními v profesním životě a harmonií rodinného života. Projekt nabízí příspěvek k řešení problému nabídkou příměstských táborů v průběhu letních prázdnin ve tříletém období.

olomoucký kraj

 

2019

Sportovní akce basketbalového klubu Mohelnice – Olomoucký kraj, dotace ve výši 10 000 Kč. Konání akcí basketbalového klubu Mohelnice – oslavy výročí 60 let basketbalu Mohelnice a vícedenní basketbalový turnaj dětských týmů.

olomoucký kraj