Projekty

2020

Program na podporu trenérů dětí a mládeže s licencí v roce 2020 - Město Mohelnice, dotace ve výši 18 000 Kč. Tento program slouží ke stanovení podmínek pro poskytování dotací na podporu trenérů dětí a mládeže s licencí v roce 2020 z rozpočtu města Mohelnice sportovním organizacím, spolkům a klubům pracujícími s dětmi a mládeží, a působících na území města Mohelnice. Cílem programu je podpořit celoroční činnost trenérů s licencí u sportovních organizací, klubů a spolků působících na území města Mohelnice, které pracují s dětmi a mládeží.

Město Mohelnice

 

2020 - 2022

Příměstské tábory MoheBa - Projekt se zaměřuje na podporu zaměstnanosti rodičů a osob pečujících o malé děti a osob vracejících se na trh práce po rodičovské dovolené a s ní související řešení problému disproporce mezi počtem dnů dovolené rodičů a délkou letních prázdnin dětí. Příčinou problému je nesoulad mezi požadavky a očekáváními v profesním životě a harmonií rodinného života. Projekt nabízí příspěvek k řešení problému nabídkou příměstských táborů v průběhu letních prázdnin ve tříletém období.

olomoucký kraj

 

2019

Sportovní akce basketbalového klubu Mohelnice – Olomoucký kraj, dotace ve výši 10 000 Kč. Konání akcí basketbalového klubu Mohelnice – oslavy výročí 60 let basketbalu Mohelnice a vícedenní basketbalový turnaj dětských týmů.

olomoucký kraj